Van Gogh Nationaal Park

Ontdek Van Gogh NP

Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh Nationaal Park. Hier wordt ‘oud land’ met prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Van Gogh voor een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse, maatschappelijke vraagstukken.

Van Gogh Nationaal Park is de samenwerking tussen bijna 50 Brabantse partners die zich inzetten voor een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Gemeenten, waterschappen, natuur-, landbouw-, en streekorganisaties zetten zich in voor:​

  • een fraaier landschap met topnatuur en – erfgoed;
  • groen dat doorloopt in steden en dorpen;
  • een vitaal boerenland;
  • en een duurzaam toeristische regio.

Van Gogh Nationaal Park – Van Gogh NP – is nog in oprichting. Meer informatie over Van Gogh NP lees je hier: vangoghnationaalpark.nl.