Privacy- en cookieverklaring VisitBrabant

Via de website van VisitBrabant, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VisitBrabant acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

VisitBrabant is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.visitbrabant.com;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. VisitBrabant zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Account
Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van onze website kunt u een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij het aanmaken van een account invult, worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en de website.

Bij het aanmaken van een account vragen wij u om uw naam en e-mailadres op te geven en persoonlijk wachtwoord aan te maken. Uw e-mailadres wordt ook als gebruikersnaam voor uw account gebruikt. Tevens kunt u er (optioneel) voor kiezen om de volgende (persoons)gegevens te delen:

 • geboortedatum;
 • woonplaats;
 • een tekst over uzelf;
 • link naar eigen website;
 • mogelijkheid om gids te worden;
 • uw interessegebieden om vragen te beantwoorden;
 • uw favoriete plaatsen om vragen te beantwoorden;
 • een profielfoto (toe te voegen na registratie). 

Alle gegevens die u zelf vrijgeeft, worden door VisitBrabant verzameld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Deze gegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • het aanmaken van een account;
 • het bieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘Ask a local’ en het opslaan van zogeheten ‘favourites’ in je account;
 • het delen van persoonlijke uittips;
 • het inrichten van een persoonlijke profielpagina;
 • het beantwoorden van vragen die bezoekers stellen op visitbrabant.com, binnen de door u geselecteerde interessegebieden en regio’s;
 • het aanbieden van soortgelijke diensten.

Ask a Local op visitbrabant.com
Via onze website bieden wij onze gebruikers de mogelijkheid om Local-profielen en -tips te bekijken. Ook is het mogelijk om direct met een gepubliceerde Local contact op te nemen. VisitBrabant behoudt het recht om Local-profielen en -tips te publiceren op visitbrabant.com en in uitingen die VisitBrabant inzet ter promotie van Noord-Brabant. Daarnaast kunnen tips en profielen door VisitBrabant vertaald worden. Met het aanmaken van een account, gaat u ermee akkoord dat alle door u ingevulde gegevens door VisitBrabant gepubliceerd kunnen worden, met uitzondering van uw e-mailadres en wachtwoord. U kunt uw profielgegevens te allen tijde aanpassen of verwijderen via de optie 'profiel bewerken'. 

Local-profielen die door VisitBrabant op www.visitbrabant.com/ask-a-local/gebruikersoverzicht gepubliceerd worden, ontvangen maximaal 4x per jaar via e-mail een exclusieve Local-update met actueel nieuws, speciale winacties en/of andere updates. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. 

Uw gegevens worden bewaard zolang u gebruik blijft maken van onze dienst. U kunt zich te allen tijde afmelden via redactie@visitbrabant.com. VisitBrabant zal dan al uw gegevens uit het systeem verwijderen.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door uw e-mailadres op onze website in te vullen, u onze nieuwsbrief per e-mail toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u zich registreert of voor het eerst inlogt via onze website, dan vragen wij u om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Door de checkbox aan te vinken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en om onze website op uw interesses af te stemmen. Door de analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten en website te optimaliseren en zo goed mogelijk op u af te stemmen. Wij hebben geen controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, zie graag de privacy policy Google (let op; deze verklaring kan regelmatig wijzigen). 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u een account heeft voor onze website of een contactformulier heeft ingevuld, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@visitbrabant.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800-4040506. Ook kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Almijstraat 14, 5061 PA te Oisterwijk.