Afsluitingen en/of omleidingen knooppuntroutes

Actuele informatie

 

Hieronder vind je een overzicht van actuele omleidingen en afsluitingen op fiets- en wandelknooppuntroutes in Brabant. Ben je onderweg en kom je een afsluiting/omleiding tegen die hier niet vermeld staat? Laat het ons weten en meld het via het meldpunt knooppuntroutes.

West-Brabant

 • 1 juli 2019 tot nadere berichtgeving - Bij wandelknooppunt 80 te Oosterhout is de paal met het knooppuntbord verwijderd in verband met langdurige werkzaamheden. Het knooppunt wordt, al naar gelang de werkzaamheden vorderen, met stickers aangegeven. De werkzaamheden betreffen een nieuwe aansluiting van de N629 Oosterhout-Dongen met de A27. Dit duurt naar verwachting tot begin 2021. Van overlast voor wandelaars kan sprake zijn. De paal bij knooppunt 80 wordt te zijner tijd op een andere plaats teruggezet.
 • Juli 2020 tot nadere berichtgeving - Pontje 'Leeuweveerke' kan i.v.m. Corona en weersomstandigheden andere vaarttijden hanteren. Klik hier voor meer informatie over de vaarttijden. 
 • Juli 2020 tot nadere berichtgeving - Er is momenteel geen doorgang mogelijk tussen wandelknooppunt 67 en 68 ter hoogte van de Achterstehoevenstraat (Huijbergen / Belgische grens). Hiervoor is er een omleiding ingesteld via wandelknooppunt 66 (Huybergsebaan, België). 
 • Mei 2021 tot nadere berichtgeving - Het traject tussen wandelknooppunt 23 en 24 te Zundert is momenteel afgesloten voor wandelaars. 
 • Oktober 2021 tot nadere berichtgeving - In de gemeente Bergen op Zoom, ter hoogte van de Markiezaatsweg, is er een omleiding ingesteld tussen wandelknooppunt 16 en 27. Volg de route aan de overzijde (fietspad) van de Markiezaatsweg. 
 • Medio november tot maart 2022 - Het traject tussen fietsknooppunt 48 en 34 (Heilaar, Breda) is door werkzaamheden niet toegankelijk. Er wordt ter plekke een omleiding voor fietsers ingesteld.
 • Januari 2022 tot nadere berichtgeving - Pad Halsche Beemden, het wandelpad langs het Merkse is tijdelijk afgesloten. Deze afsluiting heeft betrekking op wandelknooppunt 74 - 75 - 97 en 98. 

Noordoost-Brabant

 • Mei 2019 tot nadere berichtgeving - Afsluiting Belversestraat te Haaren. Het traject tussen (fiets)knooppunten 1 en 2 is niet begaanbaar, volg omleiding: 2 - 44 - 81 - 1. 
 • Juni 2019 tot nadere berichtgeving - Het traject tussen (fiets)knooppunten 63 - 64 te Vught is niet begaanbaar; volg de omleiding: 64 - 33 - 24 - 63 of 64 - 31 - 32 - 60 - 63. 
 • Maart 2020 tot nadere berichtgeving - Het traject van wandelknooppunt 81 naar wandelknooppunt 51 over Landgoed Haarendeal is niet toegankelijk voor wandelaars. 
 • Oktober 2021 tot en met januari 2022 - Het traject tussen wandelknooppunt 69 en 14 in het Weijerpark te Boxmeer is door werkzaamheden niet toegankelijk. Ter plekke is er een omleiding ingesteld. 

Zuidoost-Brabant

 • Oktober 2021 tot nadere berichtgeving - Op het traject tussen fietsknooppunt 56 en 67 te Gemert-Bakel is een fietssluis gesitueerd. Let op, deze sluis heeft een kleine draaicirkel welke niet met alle soorten fietsen te maken is (bakfietsen, zware elektrische fietsen etc.). 
 • November en december 2021 - Gemeente Bladel, rondom de Groote Beerze worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zijn een aantal wandeltrajecten niet bereikbaar. Ter plekke staat een omleiding aangegeven.
 • November 2021 tot medio augustus 2022 - Gemeente Deurne, door werkzaamheden (project Leegveld) zijn er een aantal wandeltrajecten gedurende lange tijd niet geopend. Het gaat om de trajecten 41-42, 42-16, 42-43 en 16-44. 
 • November 2021 tot medio augustus 2022 - Gemeente Deurne, door werkzaamheden (project Leegveld) is traject 28-22-20 van het ruiternetwerk niet begaanbaar. 
 • November 2021 tot voorjaar 2022 - Gemeente Deurne, door werkzaamheden bij het kanaal is het ruiternetwerk tussen knooppunt 62 knooppunt 65 niet toegankelijk. 
 • November 2021 tot medio juni 2022 - Gemeente Deurne, door een nieuwbouwproject is een gedeelte van het traject tussen wandelknooppunt 79 en 76 ter hoogte van het Christinaplantsoen tijdelijk niet bereikbaar. Wandel via knooppunt 77 om de route richting knooppunt 76 te vervolgen. 
 • Januari 2022 tot nadere berichtgeving - Vessem, in verband met werkzaamheden rondom de "Kleine Beerze" zijn er een aantal wandelknooppunten (en trajecten) slecht bereikbaar. Het betreft de volgende knooppunten en/of trajecten: 87-83, 47-34, 81-34, 82-83, 83-34 en 34-46. 

Midden-Brabant

 • September 2021 tot medio mei 2022 - Wegens de restauratie van de Doeverensche Sluis (Heusden) is het fietspad over de Elshoutse Zeedijk afgesloten. Het traject tussen knooppunt 04 en 05 is hierdoor niet bereikbaar.