Conny Janssen Danst, Via Berlin, Ragazza Quartet

Wat is eigenlijk normaal? En wie bepaalt dat? In Normality No More – een samensmelting van muziektheater, moderne dans en klassieke muziek – nemen drie topgezelschappen je mee in een neurodiverse belevingswereld. Grenzen vervagen tussen normaal en vreemd, neurotypisch en neurodivers, toeschouwer en deelnemer. Waar zit jij op het spectrum?

datum

21 januari 2025

Bekijk alle data en tijden
vanafprijs
vanaf € 28,50
vanaf jouw locatie

Info & Tickets


Een bestseller in de klassieke muziek, Schuberts Winterreise, wordt uitgebeend tot op het bot en weer opnieuw opgebouwd. In de oorspronkelijke Winterreise legt de hoofdpersoon een eenzame, winterse reis af nadat zijn liefde hem verlaten heeft. Op zoek naar innerlijke rust, maar gekweld en achtervolgd door herinneringen, blijft hij vertwijfeld achter op het ijs. In Normality No More smelten moderne dans, muziektheater en klassieke muziek samen tot een nieuwe versie: een ode aan het divergente brein en een oproep tot begrip en empathie voor mensen die de wereld anders ervaren dan de grote massa. 

In Normality No More spelen alle dansers, musici en acteurs een personage geïnspireerd op zowel persoonlijke ervaringen als wetenschappelijk onderzoek over neurodivergentie. Zij tonen hun kracht en kwetsbaarheid, omarmen hun eigen diversiteit en verlangen tegelijkertijd naar sociale integratie. Het publiek ervaart hoe het is om in de huid te kruipen van mensen die als ‘vreemd’ worden gezien en ontdekt de unieke, veelzijdige en wonderlijke kwaliteiten van de neurodiverse mens.  

Rag…

Een bestseller in de klassieke muziek, Schuberts Winterreise, wordt uitgebeend tot op het bot en weer opnieuw opgebouwd. In de oorspronkelijke Winterreise legt de hoofdpersoon een eenzame, winterse reis af nadat zijn liefde hem verlaten heeft. Op zoek naar innerlijke rust, maar gekweld en achtervolgd door herinneringen, blijft hij vertwijfeld achter op het ijs. In Normality No More smelten moderne dans, muziektheater en klassieke muziek samen tot een nieuwe versie: een ode aan het divergente brein en een oproep tot begrip en empathie voor mensen die de wereld anders ervaren dan de grote massa. 

In Normality No More spelen alle dansers, musici en acteurs een personage geïnspireerd op zowel persoonlijke ervaringen als wetenschappelijk onderzoek over neurodivergentie. Zij tonen hun kracht en kwetsbaarheid, omarmen hun eigen diversiteit en verlangen tegelijkertijd naar sociale integratie. Het publiek ervaart hoe het is om in de huid te kruipen van mensen die als ‘vreemd’ worden gezien en ontdekt de unieke, veelzijdige en wonderlijke kwaliteiten van de neurodiverse mens.  

Ragazze Quartet maakte van Winterreise, oorspronkelijk geschreven voor bariton en piano op een gedicht van Willhelm Müller, eerder al een versie voor bariton en strijkkwartet. In Normality No More stelt zij een veelkleurig ensemble samen met een ongebruikelijke combinatie van instrumenten en stijlen. Met countertenor, jazz-zang, strijkkwartet, elektronica, toetsen, slagwerk en doedelzak wordt de muziek van Schubert omgebogen tot een compleet nieuw, neurodivers alternatief van pulserende elektropop tot hypnotiserende strijkersglissandi en Surinaamse dansritmes.   
 

De voorstelling Normality No More is het artistieke product van een samenwerking van Dagmar Slagmolen (Via Berlin), choreograaf Davide Bellotta (Conny Janssen Danst) en Ragazze Quartet onder eindregie van Ria Marks en advies van Conny Janssen. 

Language no problem. 

45 Minuten voor aanvang wordt er een inleiding gegeven door Annette Embrechts, dans- en theaterjournaliste voor de Volkskrant. Hiervoor kun je kosteloos een plekje reserveren tijdens het bestelproces.

Enlgish version below:

What is normal? And who decides what is normal? In Normality No More - a fusion of

musical theater, modern dance, and classical music – three highly rated theater companies take you on a neurodiverse experience on stage. The boundaries between normal and strange, neurotypical and neurodiverse, and spectator and participant will disappear. Where are you placed on the spectrum?

Schubert’s ‘Winterreise,’ a bestseller in classical music, is completely deconstructed and rebuilt all over again. In the original ‘Winterreise,’ the protagonist embarks on a lonely winter journey after his love has left him. He is seeking inner peace, but feels tormented and haunted by memories, and is left spellbound on the ice. In ‘Normality No More,’ modern dance, musical theater, and classical music fuse into something completely new: a tribute to the divergent brain and a call for understanding and empathy for those people who experience the world differently than the large majority of people.

In ‘Normality No More’ all dancers, musicians and actors play a character inspired by personal experience and scientific research on neurodiversity. They all show their strengths and vulnerabilities, embracing their own diversity while longing for social integration. The audience experiences what it is like to step into the shoes of people who are perceived as being 'weird' and discovers the unique, multifaceted, and extraordinary qualities of the neurodiverse human being. 

‘Winterreise’ was originally composed for baritone and piano to a poem of Wilhelm Müller. Ragazze Quartet has previously created a special arrangement for baritone and string quartet. For ‘Normality No More,’ Ragazze Quartet has assembled a multi-colored ensemble with an unusual combination of instruments and styles. Jointly with a countertenor, jazz vocals, string quartet, electronics, keys, percussion and bagpipes, Schubert's music is being transformed into a completely new, neurodiverse alternative ranging from pulsating electro-pop to hypnotic string glissandi and Surinamese dance rhythms. 

Data en tijden

Prijzen

  • € 28,50

In de omgeving

Toon resultaten
Scroll terug naar boven