Kloosterrondwandeling Boekel en Handel

1 uur 25 minuten (6,7 km)

 • Download GPX

Stap in de wereld van de Broeders Penitenten
Handel staat bekend als bedevaartsoord. Deze rondwandeling laat je dan ook de schitterende natuur en historische gebouwen in de omgeving van Huize Padua zien. Je start bij Huize Padua. Daarna voert de route je onder andere langs de Landmeerse Loop, het Kruisbeeld, Klooster Nieuw Bloemendael, Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk en museum De Kluis.

Hoe werkt deze wandelroute?
Deze kloosterrondwandeling is 6,7 km lang en is uitgezet over het wandelknooppuntensysteem in Brabant. Wandel de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het wandelknooppuntensysteem. Bij veel knooppunten vind je een paneel met een kaart van het wandelroutenetwerk, zodat je ook altijd een stukje van de route kunt afwijken.

Handig: papieren wandelkaart
De route is met behulp van de papiere, opvouwbare wandelkaart te lopen. Deze kun je …

Stap in de wereld van de Broeders Penitenten
Handel staat bekend als bedevaartsoord. Deze rondwandeling laat je dan ook de schitterende natuur en historische gebouwen in de omgeving van Huize Padua zien. Je start bij Huize Padua. Daarna voert de route je onder andere langs de Landmeerse Loop, het Kruisbeeld, Klooster Nieuw Bloemendael, Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk en museum De Kluis.

Hoe werkt deze wandelroute?
Deze kloosterrondwandeling is 6,7 km lang en is uitgezet over het wandelknooppuntensysteem in Brabant. Wandel de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het wandelknooppuntensysteem. Bij veel knooppunten vind je een paneel met een kaart van het wandelroutenetwerk, zodat je ook altijd een stukje van de route kunt afwijken.

Handig: papieren wandelkaart
De route is met behulp van de papiere, opvouwbare wandelkaart te lopen. Deze kun je bestellen in onze webshop.

Ons Kloosterpad
In Boekel kun je ook aanhaken op Ons Kloosterpad. Deze lange-afstandswandelroute voert je in 15 etappes langs vijftig historische kloosters en abdijen in Brabant. Bijzonder: bij sommige kloosters kun je dineren en overnachten, bij andere worden rondleidingen gegeven. Bij Ons Kloosterpad is een prachtige wandelgids uitgebracht: het 'Bindboek'. Kijk voor meer informatie over Ons Kloosterpad, het bindboek en activiteiten langs de route op brabantskloosterleven.nl.

Meldpunt Routes
Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt knooppuntroutes Brabant. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Dit ga je zien

1

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
De rondwandeling van 6,7 km voert je langs de schitterende natuur en historische gebouwen in de omgeving van Huize Padua.
81 87 88 62 61 07
2

Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk

Onze Lieve Vrouwestraat 61
5423 SJ Handel
Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk
Handel is de oudste Maria-bedevaartplaats in Noord-Brabant.
3

Processiepark

Onze Lieve Vrouwestraat 63
5423 SJ Handel
Processiepark
In de omgeving is meer architectuur uit de jaren twintig te zien, en wel in het processiepark in Handel. Vanaf de middeleeuwen was Handel een bedevaartsoord vanwege een Mariawonder.
60 59 81
4

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
De rondwandeling van 6,7 km voert je langs de schitterende natuur en historische gebouwen in de omgeving van Huize Padua.

Beschrijving

1

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
 • Huize Padua
  In 2022 is het 325 jaar geleden dat de Broeders Penitenten werden gesticht en 300 jaar geleden dat ze zich vestigden in de bedevaartslaats Handel. Hun nieuwe thuis werd Huize Padua genoemd, in de volksmond De Kluis. Ze waren koster, bakten hosties, maakten kaarsen, brouwden bier en gaven les aan katholieke kinderen. Daarmee moesten ze stoppen in 1878, toen bij wet werd bepaald dat alleen mensen met een onderwijsbevoegdheid voor de klas mochten staan. De broeders legden zich vanaf toen toe op de zorg voor geesteszieken.
  Wie nu langs Huize Padua wandelt ziet niet één gebouw, maar een levendig landgoed. De oudste gebouwen stammen uit eind negentiende eeuw en de jaren twintig en dertig van de twintigse eeuw. Het terrein is nog steeds in gebruik voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  De Kluis biedt nu onderdak aan museum De Kluis, het museum over psychiatrie.
 • Landmeerse Loop
  De Landmeerse Loop is een grotendeels gegeraven beek die tot eind 18e eeuw de grensbeek was tussen de Heerlijkheid Gemert en het Land van Ravenstein. Dit had gevolgen voor de godsdienstvrijheid. In Gemert mochten buiten de Duitse Orde geen kloostergemeenschappen bestaan met meer dan vijf leden. Dit bracht de Broeders Penitenten er in 1742 te om vanuit Handel naar het grondgebied van Boekel te verhuizen. De Landmeerse Loop vormt de grens tussen de gemeenten Boekel (Huize Padua) en Gemert-Bakel (klooster de Weyst).
 • Keskesdijk, oude bedevaartweg
  De Kèskesdijk (Brabants voor kastjes), is de bijnaam van de Handelseweg die eindigt in de O.L. Vrouwestraat. De weg wordt al eeuwenlang bewandeld door bedevaartgangers, en langs de weg staan acht 'kèskes' die alleen Maria gerelateerde beeldengroep herbergen.
 • Klooster Nieuw Bloemendael
  Dit Klooster is vernoemd naar De Kluis van de Broeders Penitenten. De pastorie werd door hen bewoond na hun vertrek uit Huize Padua van 1968 tot 2003. Van 2008 tot 2017 woonden hier drie ongeschoeide karmelieten.
 • Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk
  Handel is de oudste Maria-bedevaartplaats in Noord-Brabant. Er heeft in deze contreinen een wonder plaatsgevonden in 1220, uit wat toen nog woeste en verlaten heide was. Er werd daar uit het niets een Mariabeeldje gevonden in een meidoorn. Naar aanleiding daarvan is men gestart met de bouw van de toenmalige kapel in Handel. Maar de ossen die de eerste karrenlading steen kwamen brengen, weigerden op de jusite plek te stoppen en zijn doorgereden naar de huidige locatie van de kerk. Tijdens de bouw van de kapel is een heilige bron ontsprongen toen er flink gebrek aan water was. Dit 'heilige putje' heeft verder gezorgd voor drie erkende wonderbaarlijke genezingen.
  De huidige kerk is een eenvoudig gebouw, net zoals de eerste kapel dat was. In 1743 is het middendeel van de kerk (het schip) vervangen, in 1902 werden nog zijbeuken en een aanbouwsel aan de toren toegevoegd. In een speciale Mariakapel is nog steeds het wonderbaarlijke mariabeeld te vereren.
 • Processiepark
  Achter de kerk rondom het 'heilige putje' ligt het processiepark. Het is vanaf 1908 aangelegd. Er staan neogotische kapelletjes die de Geheimen van de Rozenkrans tonen. Ook is er een kruisweg die door het park slingert en bestaat uit 14 staties. Kort na de oorlog is er een openluchtaltaar gebouwd.
 • Peelrandbreuk
  De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn, die grofweg van Roermond via Deurne naar Uden loopt. Het aardoppervlak verschuift hier ten opzichte van elkaar. Op sommige plekken is daadwerkelijk een hoogteverschil te zien. Andere bijzondere verschijnselen zijn kwel en wijst. Doordat de aardlagen ten opzichte van elkaar verschuiven, ontstaat er een voor water bijna ondoorlaatende laag. Hierdoor staat het grondwater op de hogere delen veel hoger dan aan de andere zijde van de breuk, de hoger gelegen delen zijn dus natter. Het water komt soms zelfs naar de oppervlakte als een bron, dit heet kwel. Het grondwater is vaak ijzerrijk en kleurt daardoor roestbruin, dit heet wijst of wijstwater.
  Dit zie je vaak terug in de roestbruine sloten in het gebied.
 • Voormalig Kapucijnenklooster
  Direct naast Huize Padua staat nóg een enorm klooster. Dit voormalige kaucijnenklooster is opgericht op initiatief van de rector van de Broeders Penitenten van Huize Padua. Van 1848 tot 1852 is eraan gewerkt. Het was het tweede kapucijnenklooster in Nederland, het eerste staat in Velp en is ook gelegen aan Ons Kloosterpad. De kapucijnen hadden als opdracht om de geestelijke verzorging van de bewoners van hte ziekenhuis, dat toen nog betiteld werd als bewaarplaats voor krankzinnigen, op zich te nemen. Ze ondersteunden ook de Mariadevotie te Handel. In 1984 vertrokken de religieuzen. Het klooster heet sindsdien klooster de Weyst en is alleen op afspraak te bezoeken. De kloostertuin is meestal open voor publiek. Kijk voor meer informatie op landvanpeel.nl.
 • Museum De Kluis
  De Kluis is een aantal dagen per week te bezoeken. Kijk op landvanpeel.nl voor meer informatie. Het terrein is vrij te bezoeken.
4

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
81
87
88
62
61
07
60
59
81