Deurnese- en Mariapeel

De Deurnese Peel en de Mariapeel rond de voormalige veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen zijn restanten van dit eens zeer uitgestrekte hoogveengebied.

vanaf jouw locatie

De Peel
Van de meer dan 30.000 hectare die het Peelgebied oorspronkelijk omvatte, bleef slechts 4.500 hectare hoogveen bewaard. Ruim 1.300 hectare daarvan is tot Nationaal Park ’De Groote Peel’ verheven en is vanuit Ospeldijk (Limburg) toegankelijk.

De Deurnese Peel en de Mariapeel rond de voormalige veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen zijn eveneens restanten van dit eens zeer uitgestrekte hoogveengebied. Het zijn prachtige, grotendeels toegankelijke natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2.500 hectare.

Veen tot 8 meter hoog
Ten westen van de Deurnese peel ligt de peelrandbreuk, deze breuklijn zorgt ervoor dat het grondwater in beide peelgebieden opgestuwd wordt. Door deze natte omstandigheden heeft het hoogveen zich eeuwenlang kunnen opstapelen tot een pakket van 6 tot 8 meter hoog.

Sporen van turfwinning
Het gebied moet vroeger minstens 30.000 ha groot zijn geweest, waar op grote schaal turf winning plaatsvond door het hoogveen af te steken. Duidelijke sporen zijn overgebleven, dat is voornamelijk te zien aan vele kanalen, sloten en peelbanen die de twee veengebieden doorkruisen. Sinds 1980-1981 is de Mariapeel aangewezen als een beschermd natuurgebied.…

De Peel
Van de meer dan 30.000 hectare die het Peelgebied oorspronkelijk omvatte, bleef slechts 4.500 hectare hoogveen bewaard. Ruim 1.300 hectare daarvan is tot Nationaal Park ’De Groote Peel’ verheven en is vanuit Ospeldijk (Limburg) toegankelijk.

De Deurnese Peel en de Mariapeel rond de voormalige veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen zijn eveneens restanten van dit eens zeer uitgestrekte hoogveengebied. Het zijn prachtige, grotendeels toegankelijke natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2.500 hectare.

Veen tot 8 meter hoog
Ten westen van de Deurnese peel ligt de peelrandbreuk, deze breuklijn zorgt ervoor dat het grondwater in beide peelgebieden opgestuwd wordt. Door deze natte omstandigheden heeft het hoogveen zich eeuwenlang kunnen opstapelen tot een pakket van 6 tot 8 meter hoog.

Sporen van turfwinning
Het gebied moet vroeger minstens 30.000 ha groot zijn geweest, waar op grote schaal turf winning plaatsvond door het hoogveen af te steken. Duidelijke sporen zijn overgebleven, dat is voornamelijk te zien aan vele kanalen, sloten en peelbanen die de twee veengebieden doorkruisen. Sinds 1980-1981 is de Mariapeel aangewezen als een beschermd natuurgebied.

Veenmoerassen, heide en zandruggen
In dit afwisselend landschap van ondoordringbare veenmoerassen, plassen, open heideterreinen, vlakten, bosjes en zandruggen groeien talloze bijzondere planten. Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa.

Zo bereik je Deurnese- en Mariapeel

Koolweg 36a
5759 PX Helenaveen
Plan je route

Startpunt: vanaf jouw locatie

In de omgeving

Toon resultaten
Scroll terug naar boven