Wijde Alm

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Karakteristiek: Oud, meanderend riviertje met gevarieerde oeverbegroeiing. Ter hoogte van Waarhuizen is de Alm ruim veertig meter breed en heet het sinds eeuwen de Wijde alm. In het verlengde wordt het de Alm genoemd. Gedeelten van de Alm, zowel oostelijk als westelijk van Almkerk, zijn in de periode 1998 - 2002 ingericht als ecologische verbindingszone. Er zijn oevers verflauwd, inhammen gegraven, poelen aangelegd en enkele faunapassages onder aangrenzende wegen gerealiseerd. Ook zijn delen van de Alm gefaseerd uitgebaggerd.

Flora: De brede oeverzone is gevarieerd en soortenrijk. Onder andere Grote lisdodde, Melkeppe, Bitterzoet, Oeverzegge, Gewone dotterbloem groeien hier, tientallen horsten van Pluimzegge geven stevigheid aan dit moerassig geheel.

Fauna: Broedvogels van de rietvegetat…

Karakteristiek: Oud, meanderend riviertje met gevarieerde oeverbegroeiing. Ter hoogte van Waarhuizen is de Alm ruim veertig meter breed en heet het sinds eeuwen de Wijde alm. In het verlengde wordt het de Alm genoemd. Gedeelten van de Alm, zowel oostelijk als westelijk van Almkerk, zijn in de periode 1998 - 2002 ingericht als ecologische verbindingszone. Er zijn oevers verflauwd, inhammen gegraven, poelen aangelegd en enkele faunapassages onder aangrenzende wegen gerealiseerd. Ook zijn delen van de Alm gefaseerd uitgebaggerd.

Flora: De brede oeverzone is gevarieerd en soortenrijk. Onder andere Grote lisdodde, Melkeppe, Bitterzoet, Oeverzegge, Gewone dotterbloem groeien hier, tientallen horsten van Pluimzegge geven stevigheid aan dit moerassig geheel.

Fauna: Broedvogels van de rietvegetaties en grienden zijn Matkop, Winterkoning, Rietgors en Kleine karekiet. In opener delen broeden onder andere Gele kwikstaart en Fazant. In voorjaar en zomer gonst het er van de insecten: bijzonder is het voorkomen van de Vroege glazenmaker, een prachtige libellensoort. In de ecologische verbindingszone is de visstand uitgebreid onderzocht: onder andere Alver, Baars, Bittervoorn, Karper, Kleine modderkruiper, Pos, Rietvoorn, Riviergrondel, Snoek en Snoekbaars bleken voor te komen.

Contact

Poortweg 10
4288 JL Uitwijk
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten