het kapelletje in Staten met een veld vol krokusjes op de voorgrond

Straten en de Sint-Antoniuskapel

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

De herdgang (gehucht) Straten heeft de bijzondere status van beschermd dorpsgezicht. Straten is één van de vroegst bewoonde plaatsen in de gemeente Oirschot. Archeologische vondsten bewijzen dat er al in de Romeinse tijd een weg liep vanuit het zuiden via Straten en Oirschot naar het noordoosten. 

In Straten heeft een Romeins gebouw gestaan, waarvan het tufstenen bouwmateriaal eeuwen later vermoedelijk al is gebruikt voor de bouw van de Mariakerk (het Boterkerkje) aan het Vrijthof in het centrum van Oirschot. Ook zijn er vondsten gedaan die er op wijzen dat er in de 7e eeuw na Christus al een nederzetting bestond. De eerste vermelding van Straten in schriftelijke bronnen stamt uit de 14e eeuw. 

Straten bestond in de 19e eeu…

De herdgang (gehucht) Straten heeft de bijzondere status van beschermd dorpsgezicht. Straten is één van de vroegst bewoonde plaatsen in de gemeente Oirschot. Archeologische vondsten bewijzen dat er al in de Romeinse tijd een weg liep vanuit het zuiden via Straten en Oirschot naar het noordoosten. 

In Straten heeft een Romeins gebouw gestaan, waarvan het tufstenen bouwmateriaal eeuwen later vermoedelijk al is gebruikt voor de bouw van de Mariakerk (het Boterkerkje) aan het Vrijthof in het centrum van Oirschot. Ook zijn er vondsten gedaan die er op wijzen dat er in de 7e eeuw na Christus al een nederzetting bestond. De eerste vermelding van Straten in schriftelijke bronnen stamt uit de 14e eeuw. 

Straten bestond in de 19e eeuw uit een honderdtal boerenfamilies. In de wintertijd besteedden ze hun tijd aan weven en het maken van klompen. Straten had ook al van 1790 een eigen school: de Sint-Anthoniusschool. Nu is dat het Dalton Kindcentrum AvontuurRijk.

Het middelpunt van Straten is de kapel die op het driehoekig plein staat. Deze kapel werd in 1853 gebouwd op de plak waar in de 15e en 17e eeuw al eerder een kapel stond. Die eerdere kapel was gebouwd naar aanleiding van een miraculeuze verschijning van een wit paard dat de Stratense bevolking hielp tijdens een gruwelijke pestepidemie. De redding van de pest werd toen toegeschreven aan Sint Antonius Abt en uit dankbaarheid werd er een kapel gebouwd. Antonius Abt was een kluizenaar en is een patroonheilige tegen besmettelijke ziekten onder vee. Hij wordt altijd met een varken afgebeeld. In Straten wordt hij ook "Sint Tunnis mi 't vérreken" genoemd. Niet te verwarren met de Heilige Antonius van Padua die je kunt aanroepen wanneer je iets kwijt bent. 

De hele Stratense bevolking droeg bij aan het onderhoud van de kapel. Er werd in vroeger tijden elke zondagmiddag een rozenhoedje gebeden en als er iemand ernstig ziek of gestorven was, werd de kapelklok geluid om mensen uit te nodigen voor het gebed.

Het eeuwfeest van de kapel is uitgebreid gevierd in 1953. het jaar daarna werd de zorg voor de kapel, zowel de binnen- als de buitenkant, ondergebracht in een stichting. In 1966 wordt de kapel officieel een monument, maar de tijd had er inmiddels flink aan geknaagd. In 1992 begint men met een grondige opknapbeurt van zowel de kapel als het pleintje. Op 8 mei 1993 wordt de kapel feestelijk opnieuw ingewijd. 

Rondom Straten ligt een aantal "bolle akkers", die duidelijk te zien zijn. Dit zijn akkers die door eeuwenlange bemesting met stalmest en heideplaggen zichtbaar zijn opgehoogd. Vandaar de straatnaam De Bollen. 

Contact

Staten en de Sint-Antoniuskapel
Straten 13
Oirschot
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten