pladellavilla.nl

Heemkundekring Pladella Villa in Bladel. Aangesloten dorpen zijn Bladel, Hapert, Hoogeloon, Netersel en Casteren.

vanaf jouw locatie

Heemkundige Kring Pladella Villa

Pladella Villa is een vereniging, waarvan de leden geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Bladel en haar kerkdorpen. Op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten worden lokale ontwikkelingen vastgelegd op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Hoe verschillend de interesses van de leden ook kunnen zijn, juist deze betrokkenheid verbindt alle heemkundigen in een gezamenlijk streven naar het behoud van een herkenbaar Bladels erfgoed, waarin ook het verleden een toekomst heeft.

Het is een vereniging die zich bezighoudt met het conserveren en presenteren van lokaal erfgoed. Lokaal wil zeggen: de vijf kerkdorpen van de gemeente Bladel, te weten Bladel, Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel. Ze doen dat onder andere, door het inrichten van tentoonstellingen in het museum in Bladel.

Pladella Villa was een historische hofstede ("villa" betekent hier domein of landgoed) die ooit gelegen was op het grondgebied van de voormalige Nederlandse gemeente Bladel en Netersel. In deze hofstede liet Karel de Eenvoudige, de toenmalige koning van Frankrijk, in het jaar 922 e…

Heemkundige Kring Pladella Villa

Pladella Villa is een vereniging, waarvan de leden geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Bladel en haar kerkdorpen. Op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten worden lokale ontwikkelingen vastgelegd op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Hoe verschillend de interesses van de leden ook kunnen zijn, juist deze betrokkenheid verbindt alle heemkundigen in een gezamenlijk streven naar het behoud van een herkenbaar Bladels erfgoed, waarin ook het verleden een toekomst heeft.

Het is een vereniging die zich bezighoudt met het conserveren en presenteren van lokaal erfgoed. Lokaal wil zeggen: de vijf kerkdorpen van de gemeente Bladel, te weten Bladel, Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel. Ze doen dat onder andere, door het inrichten van tentoonstellingen in het museum in Bladel.

Pladella Villa was een historische hofstede ("villa" betekent hier domein of landgoed) die ooit gelegen was op het grondgebied van de voormalige Nederlandse gemeente Bladel en Netersel. In deze hofstede liet Karel de Eenvoudige, de toenmalige koning van Frankrijk, in het jaar 922 een akte opmaken, waarin hij graaf Dirk I "Hollant ende die kerck t'Egmonde met haren toebehoren" schonk. Dit zou de aanvang hebben betekend van het Graafschap Holland.

Men heeft lange tijd gegist naar de locatie van Pladella Villa.

Middeleeuwse dichters als Jacob van Maerlant en Melis Stoke hebben deze Villa in Bladel gedacht. Melis Stoke schreef hieromtrent in zijn Rijmchronijk:

Ghegeven in ons Heren jaer Achte hondert en daer naer Driwerf twintich en drie mede Tote Bladele tere stede Dat een dorp is ende so heet Neghen daghe als ment weet Voor middle zomer sinte Jans dach Als sine gheboornesse lach.

De historicus Balthasar Huydecoper (1695-1778) plaatste Pladella Villa in Noord-Frankrijk, in Blacourt, maar ook de Duitse plaats Plaidt kwam in beeld, alsmede Baulay en Bloville, dat omstreeks 800 Bladulfi Villa heette.

In de 19e en het begin van de 20e eeuw dacht men dat de Villa in Netersel moest worden gezocht. Er werden daar regelmatig grote stenen gevonden.

In 1881 schreef August Snieders een roman, getiteld Villa Pladelle, de Giftbrief van 't jaar 922, waarin hij te Netersel een Frankische koningsburcht situeerde die strijd leverde tegen Vikingen die zich in de buurt van Hulsel gevestigd zouden hebben.

Serieuzere geleerden zoals Floris Prims, stadsarchivaris van Antwerpen en Theodorus Ignatius Welvaarts, archivaris van de Abdij van Postel, waren eveneens van mening dat Pladella Villa in Netersel lag. De laatste publiceerde in 1890 de Geschiedenis van Bladel en Netersel. Een andere publicatie van hem, eveneens uit 1890 was: De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.

Uiteindelijk bleek in 1925 dat de stenen die in Netersel werden gevonden afkomstig waren van een 13e-eeuws kasteeltje en dus niet van Pladella Villa.

Sinds 1986 werd er archeologisch onderzoek in Bladel verricht, en wel aan het Pastoor Daniëlspad. Daarbij zijn grondsporen van houten huizen en schuurtjes aangetroffen uit omstreeks 1100. Ook houten bebouwing uit de 10e eeuw is zeer waarschijnlijk. Mogelijk is Pladella Villa op een versterkte houten hoeve te Bladel terug te voeren. Bron; https://nl.wikipedia.org/wiki/Pladella_Villa

Zo bereik je pladellavilla.nl

Heemkundekring Pladella Villa
Bleijenhoek 57
5531 BL Bladel
Plan je route

Startpunt: vanaf jouw locatie

Kenmerken

In de omgeving

Toon resultaten
Scroll terug naar boven