Galerie De Verdieping

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Galerie De Verdieping hecht waarde aan educatie. Dit tracht men te verwezenlijken door rondleidingen aan leerlingen van (basis)scholen. Tijdens deze rondleidingen krijgen de leerlingen informatie over de achtergronden van de geëxposeerde kunstwerken, de gebruikte technieken en de kunstenaars. Het educatieve karakter wordt versterkt door opdrachten aan de leerlingen te geven zoals: weergeven van de eigen beleving en visie op kunst, welke men kan vertalen in schriftelijke reacties en/of naar aanleiding daarvan: zelf vervaardigde kunstwerken. Deze resultaten worden daarna in de galerie tentoongesteld, in combinatie met werken van betreffende kunstenaars.

In de buurt

Toon resultaten