IVN Natuurtuin Oranjepolder

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Deze tuin ligt op de zogenaamde "naad van Brabant", de overgang van zand naar klei, waar kalkrijke kwel naar boven komt. In de maanden mei t/m september is de tuin geopend op zondag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De Oranjepolder is een zeekleipolder, een zuidelijke uitloper van de Biesbosch, en vroeger ook onderhevig aan het tij. Het Kromgat is eigenlijk een oude kreek, en stond dus onder invloed van eb en vloed. Een belangrijk water was de Donge, die regelmatig zijn water niet kwijt kon en overstroomde. Namen als Otterweg en Vissersweg herinneren nog aan een ander natuurrijk verleden. Perceelsnamen als Scholverenbosch en Kraanschot geven een indicatie voor een destijds gevarieerde natuur.

In de buurt

Toon resultaten