Sorry, deze activiteit is afgelopen

Het verhaal van Brabant

Het verhaal van Brabant begint in de steentijd, vele duizenden jaren geleden. Het loopt door tot onze eigen tijd, nu hier 2,5 miljoen mensen leven. Onderweg kom je Romeinse veroveraars tegen, Brabantse hertogen, beeldenstormers en geslaagde ondernemers.

vanaf jouw locatie

Reserveer je tickets


In Het verhaal van Brabant komt alles aan bod. Dat van prehistorische boeren en hun wankele bestaan. Van een verre uithoek in het Romeinse rijk. Het gaat over Frankische edelen die hier het christendom brengen. Over het hertogdom Brabant dat het kerngewest van de Nederlanden wordt. Over de Tachtigjarige Oorlog, die de welvaart knakt en de culturele bloei. We vertellen over Brabant als Generaliteitsland, rechtstreeks bestuurd vanuit Den Haag. Maar we laten ook zien hoe Brabant zijn zelfstandigheid herwint en zich weer opricht. Met de bouw van fabrieken, van nieuwe kerken en kloosters. En hoe het de tegenslagen van de oorlog te boven komt. Noord-Brabant heeft zijn vroegere achterstand ingelopen. Vaak zelfs is die omgezet in een voortrekkersrol. Juist daarom geeft Brabant zich nu – oprecht en zelfbewust – rekenschap van zijn verleden.

Data en tijden

  • Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur

Tips van de Brabanders

Toon resultaten
Scroll terug naar boven