Het verhaal van Brabant

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

In Het verhaal van Brabant komt alles aan bod. Dat van prehistorische boeren en hun wankele bestaan. Van een verre uithoek in het Romeinse rijk. Het gaat over Frankische edelen die hier het christendom brengen. Over het hertogdom Brabant dat het kerngewest van de Nederlanden wordt. Over de Tachtigjarige Oorlog, die de welvaart knakt en de culturele bloei. We vertellen over Brabant als Generaliteitsland, rechtstreeks bestuurd vanuit Den Haag. Maar we laten ook zien hoe Brabant zijn zelfstandigheid herwint en zich weer opricht. Met de bouw van fabrieken, van nieuwe kerken en kloosters. En hoe het de tegenslagen van de oorlog te boven komt. Noord-Brabant heeft zijn vroegere achterstand ingelopen. Vaak zelfs is die omgezet in een voortrekkersrol. Juist daarom geeft Brabant zich nu – oprecht en zelfbewust – rekenschap van zijn verleden.

In de buurt

Toon resultaten

Wanneer

  • Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur