Gasthuis Jan Daems

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Dat Jan Daems het goed voor had met de armen in het dorp blijkt uit het feit, dat hij in 1613, bij de bouw van de Groenberg, bepaalde dat na zijn dood een gasthuis "naast mijn grote huysinge" gesticht moest worden. Tevens liet hij grond, o.a. de Moosbroeken, na aan deze fundatie, zodat ook in het levensonderhoud van deze armen voorzien kon worden.
Het Gasthuys bestond oorspronkelijk uit 7 en nu nog 5 kleine huisjes. De bestemming van de huisjes werd direct vastgelegd. De nrs. 17 en 19 waren bestemd voor "schamele geestelijcke maegdhen" (zo heeft Oirschot 3 maagdenhuizen en Amsterdam maar een.) De huizen op nrs 21, 23 en 25 waren bestemd voor "mans- ofte vrouwspersoonen, daervan henne vrouwen ofte mans zijn overleden of die neyt getrout en sijn geweest, out sijnde overde vijftich jaeren ende scamel ende inpotent sijnde om broot te winnen".
Boven…

Dat Jan Daems het goed voor had met de armen in het dorp blijkt uit het feit, dat hij in 1613, bij de bouw van de Groenberg, bepaalde dat na zijn dood een gasthuis "naast mijn grote huysinge" gesticht moest worden. Tevens liet hij grond, o.a. de Moosbroeken, na aan deze fundatie, zodat ook in het levensonderhoud van deze armen voorzien kon worden.
Het Gasthuys bestond oorspronkelijk uit 7 en nu nog 5 kleine huisjes. De bestemming van de huisjes werd direct vastgelegd. De nrs. 17 en 19 waren bestemd voor "schamele geestelijcke maegdhen" (zo heeft Oirschot 3 maagdenhuizen en Amsterdam maar een.) De huizen op nrs 21, 23 en 25 waren bestemd voor "mans- ofte vrouwspersoonen, daervan henne vrouwen ofte mans zijn overleden of die neyt getrout en sijn geweest, out sijnde overde vijftich jaeren ende scamel ende inpotent sijnde om broot te winnen".
Bovendien moesten zij allen van onbesproken gedrag zijn: 'sonder hunnen tijdelijcke substantie met drincken oft oneerlijck leven geconsumeert oft onnuttelijkck verguyst te hebben". Het gasthuis is in 1780 gerenoveerd.
De gasthuiswoningen zijn in 1978 door de gemeente aangekocht en gerestaureeerd. Ze zijn nu huurwoningen en hebben een grote gemeenschappelijke tuin.

Contact

Molenstraat 17 25
5688 Ac Oirschot
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten