Oude Maasje

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Karakteristiek: Landschappelijk zeer mooi gelegen oude loop van de Maas. Sinds een aantal jaar ingericht als ecologische verbindingszone met brede, natuurlijke oevers.

Flora: De oevers van het Oude maasje zijn breed en gevarieerd. Veelal domineren Riet en Liesgras. Ook Oeverzegge en Scherpe zegge komen voor. Gele lis en Moerasspirea zorgen voor de kleuren. In het water zijn diverse Fontijnkruidsoorten te vinden.

Fauna: In het water komen vooral eendachtigen voor zoals Wilde eend en Kuifeend. Soms wordt ook de Slobeend waargenomen. Geregeld is het IJsvogeltje te zien. Het water is ook een goed biotoop voor libellen: Grote keizerlibel, Bruine glazenmaker en Gewone oeverlibel zijn slechts enkele van de voorkomende soorten.

Contact

Eindsestraat 31
4267 GX Drongelen
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten