De Logtse Velden Route 17KM

Ontdek meer
Charles Aerssens

De rondwandeling in het buitengebied tussen Oisterwijk en Oirschot ontleent zijn naam aan de Logtse Velden, waar vroeger beemden en grashooilanden in de natte seizoenen onder water stonden als het riviertje de Beerze buiten de oevers trad. Maar het meanderende beekje is in de zestiger jaren van de vorige eeuw rechtgetrokken, wat ten koste gegaan is van de natuur. Nu is het gebied door het beekherstelproject van Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel rondom de Beerze teruggebracht naar de natuurlijke en oorspronkelijke waterloop. Hierdoor is er ruimte gecreëerd voor het vasthouden en het bergen van water in het gebied van de Logtse Velden. Bovendien heeft men de visie gehanteerd dat naast de natuurwaarden en het natuurbeheer, ook de cultuurhistorische waarde van het gebied een grotere rol moet spelen.

www.wandelpaden.eu

Natuurpoort Spoordonkse Watermolen
Spoordonk
Plan je route