Op pad in natuurgebied de Langstraat 17 KM

Ontdek meer
Charles Aerssens

Deze rondwandeling voert ons tussen Waspik en Waalwijk door het unieke slagenlandschap van het natuurgebied De Langstraat. Het gebied is gelegen tussen de zuidelijke oeverwal van de Maas aan de noordzijde en de hogere zandgronden aan de zuidzijde. Turfwinning is hier in de Middeleeuwen de voornaamste bron van inkomsten geweest. De turf wordt dan in ‘slagen’, smalle langgerekte percelen, afgegraven. Voor de ontwatering worden dicht bij elkaar de sloten diep uitgegraven. Het land ernaast is met de uitgegraven grond opgehoogd en zo beter bewerkbaar gemaakt. Door verlanding worden de drogere gronden dicht bij huis voor landbouw geschikt gemaakt en de nattere stukken verder weg gelegen worden hooiland. Om de landbouwgronden verder te ontwateren wordt in 1901 het Zuiderafwateringskanaal gegraven. Maar als dan tussen 1971-1995 ook ruilverkaveling wordt doorgezet, heeft de vegetatie en het landschap hieronder te lijden. Gelukkig krijgt Staatsbosbeheer het grootste gedeelte van de natuurreservaten, zoals Den Dulver, Den Dullaert, De Hoven, De Dellen en het Labbegat in beheer en wordt het Natuurgebied De Langstraat wettelijk beschermd.


www.wandelpaden.eu

Carmelietenstraat 58
5165 AL Waspik
Plan je route