Knooppunten netwerk Hart van Brabant aangepakt

Verbeteren Wandel- en Fietsnetwerk Hart van Brabant

Het wandel- en fietsknooppuntennetwerk in Hart van Brabant bestaat al flink wat jaren en recreatieve wandelaars en fietsers maken er veelvuldig gebruik van. Samen met beheerders gaven zij aan behoefte te hebben aan een verbetering van de netwerken. Mede op initiatief van Wandelnet heeft Vitaal Leisure Landschap een inventarisatie gefaciliteerd om inzicht te krijgen in de knelpunten en verbeteringen voor de netwerken. De inventarisatie is uitgevoerd door Wandelnet en Timmers Projecten. Een deel van deze verbeteringen is inmiddels uitgevoerd door Routebureau Brabant.

De knelpunten en wensen bestonden voornamelijk uit het toevoegen van nieuwe trajecten, het laten vervallen van onveilige of oninteressante trajecten en het verbeteren van paden en bewegwijzering. Aanvankelijk verharde wandelpaden hebben een onverhard tracé gekregen. De knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd in overleg met gemeenteambtenaren, de terreinbeherende organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en diverse vrijwilligers.

Kleinschalige verbeteringen zijn inmiddels voor een groot gedeelte uitgevoerd door Routebureau Brabant. Voor grootschalige verbeteringen geldt dat de gemeenten in Hart van Brabant samen met partners zoals de terreinbeheerders en Routebureau Brabant de mogelijkheden aangrijpen wanneer ze logisch in te passen zijn in andere plannen. Bijvoorbeeld door ze te koppelen aan bestaande projecten en samenwerkingen met partners in het gebied. Dat is niet alleen efficiënt maar ook waardevol voor de samenwerking in het gebied.

Meer informatie
Naast het totaaloverzicht is er ook een rapportage per gemeente gemaakt. De meest actuele gegevens van het wandel- en fietsnetwerk zijn te vinden op: www.visitbrabant.com/routes.