4 sterren voor fietsregio Noord-Brabant

Mei 2017 - Jaarlijks stappen miljoenen mensen op de fiets voor een korte of langere recreatieve fietstocht (2016: 193 miljoen tochten). Ruim 32.000 km aan knooppunt- en LF-routes ligt voor hen klaar. Om te onderzoeken hoe het met de kwaliteit van het recreatieve fietsaanbod gesteld is, heeft het Fietsplatform een landelijk vergelijkend onderzoek verricht. Deze Kwaliteitsmonitor fietsregio’s is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering.

In de Kwaliteitsmonitor 2017 die op 16 mei 2017 gepresenteerd is heeft Noord-Brabant de score van 4 sterren weten te consolideren. Hoewel het aantal sterren gelijk is gebleven is, is winst geboekt wat betreft de kwaliteit van het netwerk en een hogere waardering van de consument.

Klik hier voor meer informatie.