Ons Kloosterpad Etappe 7 Boxmeer - Boekel

6 uur 27 minuten (29,0 km)

 • Download GPX

Ontdek met deze wandelroute het gebied tussen Boxmeer en Boekel. In deze route wandel je van het Karmelklooster in Boxmeer naar Huize Padua in Boekel. Onderweg kom je langs diverse locaties zoals de Sint Petrus Basiliek en Klooster Elsendael. Deze route is onderdeel van Ons Kloosterpad, serie van 15 etappe wandelingen. Kijk voor een totaaloverzicht op www.visitbrabant.com/onskloosterpad.

Wandelen via knooppunten
Deze wandelroute is uitgezet via het wandelknooppuntnetwerk in Brabant. Volg eenvoudigweg de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntennetwerk. De route is in beide richtingen te wandelen.

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt op routesinbrabant.nl. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Overnachten
In een aantal k…

Ontdek met deze wandelroute het gebied tussen Boxmeer en Boekel. In deze route wandel je van het Karmelklooster in Boxmeer naar Huize Padua in Boekel. Onderweg kom je langs diverse locaties zoals de Sint Petrus Basiliek en Klooster Elsendael. Deze route is onderdeel van Ons Kloosterpad, serie van 15 etappe wandelingen. Kijk voor een totaaloverzicht op www.visitbrabant.com/onskloosterpad.

Wandelen via knooppunten
Deze wandelroute is uitgezet via het wandelknooppuntnetwerk in Brabant. Volg eenvoudigweg de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntennetwerk. De route is in beide richtingen te wandelen.

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt op routesinbrabant.nl. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Overnachten
In een aantal kloosters langs Ons Kloosterpad is het mogelijk om te overnachten. Controleer altijd vooraf de mogelijkheden, je kunt hier niet dagelijks terecht. Kijk voor alle locaties en actuele mogelijkheden op brabantskloosterleven.nl.

In de omgeving van de wandelroute liggen daarnaast vele gastvrije hotels, B&B's, campings en andere locaties waar je kunt overnachten. Vind een overnachtingsadres in dit overzicht van overnachtingslocaties in Brabant. Kies eerst het type accommodatie en vul vervolgens de plaatsnaam in waar je wilt verblijven. Je ziet dan een selectie van adressen in de buurt.

Dit ga je zien

1

Karmelklooster

Steenstraat 39
5831 JA Boxmeer
Karmelklooster
In deze route wandel je van het Karmelklooster in Boxmeer naar Huize Padua in Boekel.
2

Sint-Petrusbasiliek

Steenstraat 41
5831 JA Boxmeer
Sint-Petrusbasiliek
De Sint-Petrusbasiliek is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog nadat de vorige kerk in 1944 volledig was verwoest.
3

Gedenkteken Titus Brandsma

Burgemeester Verkuijlstraat
Boxmeer
Gedenkteken Titus Brandsma
Schuin tegenover de basiliek kun je de Burgemeester Verkuijlstraat in lopen. Daar staat een gedenkteken aan Titus Brandsma.
13
4

Klooster Elsendael

Dr. Peelenstraat 6
5831 EG Boxmeer
Klooster Elsendael
In 1666 wordt het huis Elsendael in Boxmeer nagelaten om een vrouwenklooster te stichten. De toen pas gestichte karmelietessen arriveren in 1672, en na enkele jaren begint men met de bouw van een nieuw klooster.
12 11 09 41 40 60 61 68 69 10 16
5

Klooster Sint Anthoniusgesticht

Brink 8
5845 BH Sint Anthonis
Klooster Sint Anthoniusgesticht
Het Antoniusklooster van de Zusters van Liefde van Schijndel werd gesticht op 15 december 1896.
6

Heilige Antonius Abt-kerk

Brink 10
5845 BH Sint Anthonis
Heilige Antonius Abt-kerk
Deze kerk in Sint-Anthonis werd in 1477 in gebruik genomen. Sindsdien is er heel wat aan verbouwd, het meeste in 1832 en 1931.
15 14 13 12 53 52 51 50 46
7

Sint Anthonisbos

Sint Anthonis
Sint Anthonisbos
Het St. Anthonisbos, bijgenaamd De Staatsbossen, is in de jaren twintig van de vorige eeuw aangelegd. Er werden grove dennen geplant voor het stutten van de gangen in de kolenmijnen van Limburg.
45 47 48 62 61 64 90 69 85 88 87 81
8

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
In deze route wandel je van het Karmelklooster in Boxmeer naar Huize Padua in Boekel.

Beschrijving

1

Karmelklooster

Steenstraat 39
5831 JA Boxmeer
Karmelklooster
 • Karmelklooster
  Het is te danken graaf Albert van den Bergh en gravin Madeleine de Cusance dat er hier een karmelietenklooster staat. Na de Vrede van Münster (1648) was er een verbod in de Republiek op de vrije uitoefening van het katholieke geloof. In Boxmeer golden andere wetten en daarom togen veel katholieken hierheen. De graaf en gravin zagen een mooie kans voor het stichten van een klooster, voor de zielenzorg van deze katholieken. Boven de poort tussen kerk en klooster, zijn de wapens te zien van Albert en Madeleine. Voor een bezoeker werd zo meteen duidelijk wie dit klooster mogelijk had gemaakt. Wat het klooster in Boxmeer uitzonderlijk maakt zijn de prachtige gebrandschilderde ramen, waarschijnlijk ontworpen door Abraham van Diepenbeeck. Op één van de ramen is een wonderlijk tafereel afgebeeld. Uit een kelk op het altaar stroomt bloed. Het verhaal gaat dat rond 1400 een priester twijfelde aan het geloof. Totdat hij tijdens een mis de wijn zag veranderen in bloed. Het reliek wordt nog steeds vereerd en tijdens een jaarlijkse processie door Boxmeer gedragen in een vergulde reliekschrijn. Het klooster wordt nog steeds bewoond. Het is ook centrum van spiritualiteit.
 • Sint Petrus Basiliek
  De Sint Petrus basiliek is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, nadat de vorige kerk in 1944 volledig was verwoest. In de crypte zijn de fundamenten van vroegere kerken zichtbaar, de oudste van vóór 1300, een gotische baksteenkerk en een neogotische uitbreiding van 1870.
 • Gedenkteken Titus Brandsma
  Schuin tegenover de basiliek kun je de burgemeester Verkuijlstraat in lopen. Daar staat een gedenkteken aan Titus Brandsma.
 • Klooster Elsendael
  In 1666 wordt het huis Elsendael in Boxmeer nagelaten om een vrouwenklooster te stichten. De toen pas gestichte karmelietessen arriveren in 1672, en na enkele jaren begint men met de bouw van een nieuw klooster. De oostvleugel, de zuidvleugel en de kapel worden gebouwd. In 1720 volgt een uitbreiding met een noordvleugel en een westvleugel. Het oude huis wordt in 1732 gesloopt. De zusters bewonen Elsendael ruim drie eeuwen. Ze verlaten het klooster in 1975 en betrekken het voormalige noviciaatsgebouw van de karmelieten aan het Kerkpad. Later verhuizen ze naar kloosterverzorgingshuis Sint Anna aan de Veerstraat. Het voormalige klooster Elsendael is in 2001 gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming gekregen.
 • Heilige Antonius Abt-kerk
  Deze kerk in Sint-Anthonis werd in 1477 in gebruik genomen. Sindsdien is er heel wat aan verbouwd, het meeste in 1832 en 1931. Antonius Abt is een ‘pestheilige’, hij werd aangeroepen om de dodelijke pestziekte te weren. Een andere bekende pestheilige was Sint Rochus. Tussen 1342 en 1352 stierf een derde van de Europese bevolking aan deze ziekte. Het zou 250 jaar duren voordat het bevolkingspeil van 1350 weer werd bereikt. Ook in onder andere 1557, 1583, 1629 en 1635-1637 waren er, met name in Oost-Brabant, uitbraken van de epidemie. Na 1771 kwam pest in Nederland niet meer voor.
 • Sint Anthoniusgesticht
  Het Antoniusklooster van de Zusters van Liefde van Schijndel werd gesticht op 15 december 1896. Het klooster is gebouwd naast het huis en in de tuin van het echtpaar Antoon Jurgens en Geertrui Dekkers, dat hun woning en tuin geschonken had. De zusters verzorgden er bejaarden en begonnen in 1925 met wijkverpleging.
  Rond 1935 werd er ook lesgegeven in hun eigen school. Er werd een school gebouwd aan de zijde van de Lepelstraat. Het klooster werd opgeheven op 25 mei 2005.
  Het gebouw heeft in de topgevel een nis met daarin een beeld van de Heilige Anthonius. Op de verdieping rechts zijn boogramen te zien van de vroegere kapel.
 • St. Anthonisbos
  Het St. Anthonisbos, bijgenaamd De Staatsbossen, is in de jaren twintig van de vorige eeuw aangelegd. Er werden grove dennen geplant voor het stutten van de gangen in de kolenmijnen van Limburg. Het is gelegen naast een gemengd bos in een heide- en stuifzandgebied de ‘Ullingse Bergen’. Het bos is gelegen in De Peel.
  De Peel is een groot gebied op de grens van Noord- Brabant en Limburg. Vroeger bestond De Peel uit zogenaamde ‘woeste gronden’. Het was een ontoegankelijk gebied, met heide en veen, waar turf werd gestoken die als brandstof diende. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw werd het gebied ontgonnen en omgezet in cultuurland en bos. Dit is nog te zien aan de rechte lijnen en verspreid liggende boerderijen.
 • Huize Padua met museum De Kluis
  Halverwege de 18e eeuw verhuisden een groepje religieuzen naar Boekel. Hun nieuwe thuis werd Huize Padua genoemd, in de volksmond de Kluis. Ze waren koster, bakten hosties, maakten kaarsen, brouwden bier en gaven les aan katholieke kinderen. Daarmee moesten ze stoppen in 1878, toen bij wet werd bepaald dat alleen mensen met een onderwijsbevoegdheid voor de klas mochten staan. De broeders legden zich vanaf toen toe op de zorg voor geesteszieken. Ze waren de eerste Nederlandse congregatie die zich ging bezighouden met psychiatrie. In de jaren zestig droegen ze het stokje over aan leken. Ze legden met hun activiteiten in Boekel onder andere de basis voor de huidige geestelijke gezondheidszorg in Oost-Brabant.
  Wie nu langs Huize Padua wandelt ziet niet één gebouw, maar een levendig landgoed. De oudste gebouwen stammen uit eind negentiende eeuw en de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Het terrein is nog steeds in gebruik voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De Kluis biedt nu onderdak aan museum De Kluis.
8

Huize Padua / Museum de Kluis

Kluisstraat 2
5427 EM Huize Padua
Huize Padua / Museum de Kluis
13
12
11
09
41
40
60
61
68
69
10
16
15
14
13
12
53
52
51
50
46
45
47
48
62
61
64
90
69
85
88
87
81

Kenmerken