Ons Kloosterpad Etappe 9 Aarle Rixtel - Eindhoven

6 uur 20 minuten (28,5 km)

 • Download GPX

Ontdek met deze wandelroute het gebied tussen Aarle Rixtel en Eindhoven. In deze route wandel je van Missieklooster Heilig Bloed in Aarle Rixtel naar voormalig klooster Mariënhage in Eindhoven. Onderweg kom je langs diverse locaties zoals de OLV Presentatiekerk en Kapel Mariëngaarde. Zo verken je ook Kasteel Croy en voormalige Priorij Hooidonk. Deze route is onderdeel van Ons Kloosterpad, serie van 15 etappe wandelingen. Kijk voor een totaaloverzicht op www.visitbrabant.com/onskloosterpad.

Wandelen via knooppunten
Deze wandelroute is uitgezet via het wandelknooppuntnetwerk in Brabant. Volg eenvoudigweg de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntennetwerk. De route is in beide richtingen te wandelen.

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt op routesinbrabant.nl. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Overnachten…

Ontdek met deze wandelroute het gebied tussen Aarle Rixtel en Eindhoven. In deze route wandel je van Missieklooster Heilig Bloed in Aarle Rixtel naar voormalig klooster Mariënhage in Eindhoven. Onderweg kom je langs diverse locaties zoals de OLV Presentatiekerk en Kapel Mariëngaarde. Zo verken je ook Kasteel Croy en voormalige Priorij Hooidonk. Deze route is onderdeel van Ons Kloosterpad, serie van 15 etappe wandelingen. Kijk voor een totaaloverzicht op www.visitbrabant.com/onskloosterpad.

Wandelen via knooppunten
Deze wandelroute is uitgezet via het wandelknooppuntnetwerk in Brabant. Volg eenvoudigweg de route van het ene naar het andere genummerde knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntennetwerk. De route is in beide richtingen te wandelen.

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt op routesinbrabant.nl. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Overnachten
In een aantal kloosters langs Ons Kloosterpad is het mogelijk om te overnachten. Controleer altijd vooraf de mogelijkheden, je kunt hier niet dagelijks terecht. Kijk voor alle locaties en actuele mogelijkheden op brabantskloosterleven.nl.

In de omgeving van de wandelroute liggen daarnaast vele gastvrije hotels, B&B's, campings en andere locaties waar je kunt overnachten. Vind een overnachtingsadres in dit overzicht van overnachtingslocaties in Brabant. Kies eerst het type accommodatie en vul vervolgens de plaatsnaam in waar je wilt verblijven. Je ziet dan een selectie van adressen in de buurt.

Dit ga je zien

1

Missieklooster Heilig Bloed

Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle Rixtel
Missieklooster Heilig Bloed
18 20 10 7 06 08
2

Huize Angela

Dorpsstraat 7
5735 EA Aarle Rixtel
Huize Angela
3

Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk

Dorpsstraat 6
5735 EA Aarle Rixtel
Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk
4

Voormalig klooster Onze Lieve Vrouw Visitatie en kapel

Bosscheweg 16
5735 GV Aarle Rixtel
Voormalig klooster Onze Lieve Vrouw Visitatie en kapel
99 32
5

Kapel Mariëngaarde

Bosscheweg 16
5735 GV Aarle Rixtel
Kapel Mariëngaarde
52
6

Kasteel Croy

Croylaan 14
5735 PC Aarle-Rixtel
Kasteel Croy
53 54 30 61 60 02 01 50 84 43 42 41 13 42
7

Priorij Hooidonk

Hooijdonk 10
5674 PE Nuenen
Priorij Hooidonk
8

Hooydonkse watermolen

Hooijdonk 8
5674 PE Nuenen
Hooydonkse watermolen
21
9

Oude Toren

Oude torendreef
5674 NX Nuenen
Oude Toren
20 95 96 75
10

Sint Jozefdal en Kasteel Eckart

Nuenenseweg 1
5631 KB Eindhoven
Sint Jozefdal en Kasteel Eckart
40 79 85 21 25 27
11

Klooster Mariënhage

Kanaalstraat 6 -8
5611 CT Eindhoven
Klooster Mariënhage

Beschrijving

1

Missieklooster Heilig Bloed

Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle Rixtel
Missieklooster Heilig Bloed
 • Missieklooster Heilig Bloed
  Tussen de velden ten noordoosten van Aarle-Rixtel ligt Missieklooster Heilig Bloed. De congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed vond haar oorsprong in Zuid-Afrika aan het einde van de negentiende eeuw. De belangrijkste taak van de zusters was het verkondigen van het geloof in de wereld. Om de zusters voor te bereiden op het zware missiewerk werd een klooster gesticht in het Duitse Kirchherten. In 1902 verhuisden ze naar Brabant. De steen die bij de bouw is geplaatst en het jaartal 1902-1903 heeft is vanwege die afkomst in het Duits geschreven. De inwoners van Aarle-Rixtel leerden de zusters vooral kennen via hun werk in de omgeving. Ze werkten in de wijkverpleging, de ouderenzorg en verzorgden muzieklessen.
  Het complex is gebouwd naast een negentiende-eeuwse langgevelboerderij, waar nog steeds een melkveehouderij in is gevestigd. Een gedeelte van de boerderij is in 2008 omgebouwd tot horecagelegenheid. Aangrenzend aan het klooster ligt de kloostertuin met doorkijkjes over de velden waar de zusters ook voedsel verbouwden. Via een kruisweg loop je naar de begraafplaats. Op het terrein bevindt zich ook een Lourdesgrot uit 1907.
 • Huize Angela
  Van 1970 tot 2014 klooster van de Ursulinen voor huisvesting van zusters die uit de missie terugkeerden, gevestigd in de voormalige pastorie uit 1895.
 • OLV Presentatiekerk
  Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk is een zogenaamde waterstaatskerk. In 1798 werd het katholicisme weer toegestaan, en werd besloten dat de oude hoofdkerk in eigendom kwam van de grootste geloofsgemeenschap op die plek. De katholieken hadden sinds 1648 geen kerk meer, hoogstens een schuilkerk of schuurkerk. Dat betekende dat er vaak één kerk tekort was. Tussen 1824 en 1875 was er daarom een regeling waardoor kerken met financiële steun van de landelijke overheid gebouwd konden worden. Het ontwerp en de bouw van deze kerken moest goedgekeurd en gecontroleerd worden door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat, vandaar de naam waterstaatskerk.
 • Kapel Mariëngaarde
  De ronde kapel is gebouwd in 1959 bij Huize Mariëngaarde, onderdeel van het voormalige klooster Onze Lieve Vrouwe Visitatie (9E). Inmiddels is deze moderne kapel herbestemd tot medisch centrum.
 • Voormalig klooster Onze Lieve Vrouw Visitatie en kapel
  De kapel O.L. Vrouw in ’t Zand is rond 1500 gebouwd en rond 1600 herbouwd. Ten tijde van de reformatie werd het als raadshuis in gebruik genomen. In 1853 bouwden de Zusters van Liefde uit Tilburg een klooster tegen de kapel. Zij begonnen met een bewaarschool, verzorgden voortgezet onderwijs en een internaat.
 • Kasteel Croy
  Kasteel Croy is een omgracht kasteel, dat grotendeels uit de 15e eeuw stamt. In de 17e eeuw is vermoedelijk de binnenplaats al overdekt en bij de woonruimte getrokken. Het kasteel heeft zeer veel bewoners gehad. In de 19e eeuw kwam het in handen van religieuzen. Vanaf 1873 verzorgden de Zusters van Liefde van Tilburg in het kasteel een dertigtal bejaarden. De vroegere eetzaal werd hiervoor omgevormd tot een eenvoudige refter, de balzaal werd kapel. De zusters staakten hun werk in 1955 en vertrokken. Ongehuwde vrouwen van het Apostolaatsinstituut Maria, Moeder van de Goede Herder namen de zorg over. De Missiezusters van het Kostbaar Bloed werkten hier van 24 september 1966 tot 1977. Na de restauratie van 1977 kreeg het gebouw een kantoorfunctie.
 • Hooydonkse watermolen
  De Hooydonkse molen is een watermolen, en wordt in dit geval aangedreven door het water van de Dommel. De molen dateert uit de 12e eeuw en was in het verleden eigendom van het nabijgelegen klooster. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de molen verwoest en later herbouwd. De molen is in gebruik geweest als houtzaagmolen, oliemolen en volmolen, en als laatste als korenmolen. De molen bestaat uit twee houten gebouwen en twee waterraderen. Een van de gebouwen is herbestemd als woning, het andere deel heeft nog steeds een maalinrichting.
 • Voormalige Priorij Hooidonk
  Op de plaats van de herinneringskapel stond vanaf het midden van de 12e eeuw de priorij van Hooidonk. Dit is een van de eerste kloosters in Noord-Brabant. In 1146 gaf de abt van het Limburgse augustijnenklooster Rolduc toestemming tot de stichting van de priorij Hooidonk, op een natuurlijk eiland in de Dommel bij Nederwetten. Aanvankelijk was het een dubbelklooster, dus voor mannen en vrouwen. Maar vanaf 1242 woonden er enkel vrouwelijke religieuzen van adellijke afkomst.
  De priorij werd bekend door het mirakel van Hooidonk. De zusters zouden een splinter van het Heilig Kruis bezitten. Dit is bij de inwijding van het klooster door bisschop Bonifacius onderzocht. Hij dompelde de reliek onder water, de splinter zonk en er vloeiden bloeddruppels uit. Door dit mirakel werd de priorij een bedevaartsoord. Vijf eeuwen zou het klooster hier gevestigd zijn, tot de gemeenschap in 1648 op last van de protestantse overheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd opgeheven.
  Veel bezittingen van Hooidonk zijn toen verloren gegaan, maar het mogelijk meest aansprekende stuk bleef bewaard en kwam na vele omzwervingen terecht in de Sint-Jozefparochie in het Limburgse Waubach. Het is een zilveren reliekhouder uit 1400 met de kruisreliek, een splinter van het Heilig Kruis van Christus. De kloostergebouwen zijn uiteindelijk vervallen. Opgravingen in de 20e eeuw hebben nagenoeg de gehele fundering van de middeleeuwse kloosterkapel blootgelegd. Op deze plek is in 1953 een gedachtenis- en devotiekapel gebouwd. De kapel staat in een processiepark met kruiswegstaties.
 • Oude Toren
  De kerk van Nederwetten werd in 1442 gebouwd door de priorij van Hooidonk. In 1648 werd ze protestants, en in de 18e eeuw is de kerk gebruikt als raadhuis. In 1899 is de kerk afgebroken. De toren bleef staan als ‘luidtoren’. Later zijn ook de klokken verplaatst naar de nieuwe kerk van Nederwetten. In 1938 verloor de toren door een storm haar spits.
 • St Jozefdal en kasteel Eckart
  In 1312 wordt het ‘hof Eykart’ voor het eerst vernoemd, en in 1695 wordt een kasteel gebouwd door jonkheer Carel van Vlierden. Naast de boerderij was er een koetshuis en ijskelder. Voor het poortgebouw was een ophaalbrug. In 1899 werd Eckart verkocht aan Theodoor Smits, de zoon van de burgemeester van Eindhoven. Hij bouwde een nieuw kasteel en legde een park aan.
  In 1937 werd het kasteel Eckart met landerijen verkocht aan de Broeders van de H. Norbertus. Het werd een leef- en woongemeenschap voor mannen met een verstandelijke beperking, Sint Jozefdal. In 1949 namen de Broeders van Liefde Sint Jozefdal over. Vanaf de jaren tachtig is de zorg overgenomen door stichtingen. Als je langs het terrein loopt, is van de oude grandeur weinig te zien, het zijn vooral de paviljoens die opvallen. Op het terrein is het kasteel nog aanwezig.
11

Klooster Mariënhage

Kanaalstraat 6 -8
5611 CT Eindhoven
Klooster Mariënhage
18
20
10
7
06
08
99
32
52
53
54
30
61
60
02
01
50
84
43
42
41
13
42
21
20
95
96
75
40
79
85
21
25
27

Kenmerken