Groesplaat

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

In de brede geul, de Oudendijkse Geul genaamd, die gegraven is ontstaat een belangrijke paaiplaats voor vissen en foerageerplaats voor grote viseters als aalscholver en visarend. In de graslanden broeden kievit en gele kwikstaart, in de ruigtes kneu, putter en rietgors. Sinds 2000 lopen er Schotse laaglanders voor de begrazing. 

Op de evenwijdig aan de rivier lopende zandruggen groeien planten van schrale milieus als muurpeper en liggende ganzerik, alsmede echte kruisdistel, wilde marjolein en zacht vetkruid. Op de steenbeschoeiingen vindt men pijpbloem en grote engelwortel.

De grienden worden niet meer afgezet waardoor ze doorgeschoten zijn. Hier huist een kolonie van de blauwe reiger en vindt men ook de bosuil.

Bij de ingang van het natuurgebied…

In de brede geul, de Oudendijkse Geul genaamd, die gegraven is ontstaat een belangrijke paaiplaats voor vissen en foerageerplaats voor grote viseters als aalscholver en visarend. In de graslanden broeden kievit en gele kwikstaart, in de ruigtes kneu, putter en rietgors. Sinds 2000 lopen er Schotse laaglanders voor de begrazing. 

Op de evenwijdig aan de rivier lopende zandruggen groeien planten van schrale milieus als muurpeper en liggende ganzerik, alsmede echte kruisdistel, wilde marjolein en zacht vetkruid. Op de steenbeschoeiingen vindt men pijpbloem en grote engelwortel.

De grienden worden niet meer afgezet waardoor ze doorgeschoten zijn. Hier huist een kolonie van de blauwe reiger en vindt men ook de bosuil.

Bij de ingang van het natuurgebied is een vogelkijkhut geplaatst, waar natuurliefhebbers kunnen genieten van het uitzicht en natuurlijk vogels kunnen waarnemen. De naam van de hut is Het Vinkennestje. Dit is een verwijzing naar het café dat jaren geleden gevestigd was aan de dijk bij Oudendijk.

© Wikipedia

Contact

Merwededijk 0
4285 WC Woudrichem
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten