Het Uitwijksche Veld

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Flora: De grienden kennen een gevarieerde ondergroei met onder andere Smeerwortel, Bloedzuring, Hondsdraf en Grote brandnetel. In de slootkanten valt de Grote egelskop op.

Fauna: Vogelsoorten van bos en ruigten zijn volop aanwezig zoals Roodborst, Winterkoning en Tjiftjaf. Langs het afwateringskanaal is de Grote zilverreiger waargenomen. In het voorjaar broeden Grutto, Kievit en Veldleeuwerik in de weilanden grenzend aan het gebied.

Contact

Pelseweg 3
4288 JP Uitwijk
Plan je route

vanaf jouw locatie

In de buurt

Toon resultaten