Wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken

Wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken

vanaf jouw locatie

D'n Liempdsen Herd


Op zondag 21 juli verzorgen gidsen van Gastvrij Liempde Jan Willem van Roosmalen en Kees Quinten een fraaie fiets- en wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken. In verband met de natte omstandigheden wordt stevig schoeisel aanbevolen.

De Sort

Via de bolle akkers van Hezelaar rijden we naar de Sort. Bij de Groote Waterloop bezoeken we de werkzaamheden voor een ecologische verbindingszone die Waterschap de Dommel laat uitvoeren en welke werkzaamheden inmiddels grotendeels zijn afgerond. Plaatselijk meandert de waterloop weer en zijn er poelen aangelegd als schuil- en fourageerplaatsen. Langs de Bunderdijk fietsen we tussen dubbele rijen populieren naar de voormalige Gerritshoeve. Eens een ontginningsproject, nu door Brabants Landschap teruggegeven aan de natuur.

De Scheeken

Door de Vleesbroekstraat rijden we verder de Scheeken…

Op zondag 21 juli verzorgen gidsen van Gastvrij Liempde Jan Willem van Roosmalen en Kees Quinten een fraaie fiets- en wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken. In verband met de natte omstandigheden wordt stevig schoeisel aanbevolen.

De Sort

Via de bolle akkers van Hezelaar rijden we naar de Sort. Bij de Groote Waterloop bezoeken we de werkzaamheden voor een ecologische verbindingszone die Waterschap de Dommel laat uitvoeren en welke werkzaamheden inmiddels grotendeels zijn afgerond. Plaatselijk meandert de waterloop weer en zijn er poelen aangelegd als schuil- en fourageerplaatsen. Langs de Bunderdijk fietsen we tussen dubbele rijen populieren naar de voormalige Gerritshoeve. Eens een ontginningsproject, nu door Brabants Landschap teruggegeven aan de natuur.

De Scheeken

Door de Vleesbroekstraat rijden we verder de Scheeken binnen. Dit was vroeger een gemeijnt waar de boeren uit het dorp hun vee lieten grazen, hout voor de kachel en allerlei gebruiksvoorwerpen haalden en strooisel waarmee ze de potstal aanvulden. In de jaren 50 werd hier onder leiding van landschapsarchitect Roel J. Benthem een ruilverkavelingproject opgezet, waarin veel aandacht was voor het behouden en versterken van het bestaande landschap. Vervolgens rijden we naar de Rouwbommel, waar in het kader van Landschappen van Allure de oude weg door de Rekkendonken hersteld is, samen met de kleinschalige percelen van de hooilanden. Ook zijn hier een tweetal poelen aangelegd.

Aanvang wandeling

Deelnemers worden zondag 21 juli a.s. om 10.00 uur verwacht bij D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Deelname kost vijf euro per persoon, wat voor vertrek contant voldaan kan worden bij de kassa. Dit is inclusief een kopje koffie of thee na afloop in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd.

Beeld: Dubbele rij populieren langs de Bunderdijk (foto: Kees Quinten)

Hier vind je Wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken

D'n Liempdsen Herd
Barrierweg 4
Liempde
Plan je route

Startpunt: vanaf jouw locatie

Data en tijden

  • Zondag 21 juli 2024 10.00 - 12.00 uur

In de omgeving

Toon resultaten
Scroll terug naar boven