Meerdaagse Natuur en Stilte in Zundert

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Natuur en Stilte, natuur beleven vanuit een klooster

Natuur is voor veel mensen een gemakkelijke ingang om niet alleen tot ontspanning maar ook tot verdieping te komen. In dit 4-daagse programma worden de stilte en het ritme van een klooster gecombineerd met de beleving van de natuur eromheen. Met eenvoudige opdrachten proberen we in deze dagen iets van die verdiepende werking van de natuur op het spoor te komen. Daarbij zullen drie thema’s steeds terugkomen: stilte, aandacht en een ontvankelijke houding.

Klooster en omgeving

We zijn deze dagen te gast bij de Trappisten, monniken die een contemplatief leven leiden. Het is een leven in stilte dat kan worden samengevat met de spreuk Ora et Labora (Bid en Werk).

De abdij ligt midden in…

Natuur en Stilte, natuur beleven vanuit een klooster

Natuur is voor veel mensen een gemakkelijke ingang om niet alleen tot ontspanning maar ook tot verdieping te komen. In dit 4-daagse programma worden de stilte en het ritme van een klooster gecombineerd met de beleving van de natuur eromheen. Met eenvoudige opdrachten proberen we in deze dagen iets van die verdiepende werking van de natuur op het spoor te komen. Daarbij zullen drie thema’s steeds terugkomen: stilte, aandacht en een ontvankelijke houding.

Klooster en omgeving

We zijn deze dagen te gast bij de Trappisten, monniken die een contemplatief leven leiden. Het is een leven in stilte dat kan worden samengevat met de spreuk Ora et Labora (Bid en Werk).

De abdij ligt midden in een gebied dat eigendom of in beheer is van Natuurmonumenten. Het is een afwisselend gebied van weilanden, bos, heide en vennen.

Programma

De eerste dag maken we ’s avonds een ‘zintuigenwandeling’, een wandeling waarbij een introductie op de drie thema’s wordt gegeven. De tweede dag staat het thema ‘Aandacht’ centraal. De opdrachten die dag zijn er op gericht om de aandacht meer bij de natuur te hebben waardoor je meer oog zult krijgen voor de wonderbaarlijke vormenrijkdom bij planten en dieren. De derde dag zal het thema ‘Ontvankelijke houding’ wat meer worden uitgediept en gaan we in op de vraag hoe je de ervaringen van deze dagen kunt integreren in het leven van alledag. Verder is stilte een belangrijk element. We wandelen in stilte, we eten in stilte. Maar daarnaast is er ook ruimte voor uitwisseling voor wie dat wil en is er een gesprek met een van de broeders. Het programma is verder zo opgezet dat u steeds kunt deelnemen aan de diensten in de kapel.

Begeleiding

De dagen worden begeleid door een van de monniken, broeder Titus, en Mari Verstegen. Mari is bioloog en heeft lange tijd leiding gegeven aan een stichting die kinderen meer in contact wil brengen met de natuur en houdt zich nu bezig met het inzetten van natuur voor de zorg en voor mensen met stress-gerelateerde klachten.

Wanneer?

Van donderdagmiddag 12 mei tot zondagmiddag 15 mei 2022.

Neem alvast een kijkje

In de buurt

Toon resultaten

Prijzen

  • € 205,00