Conny Janssen Danst

Ontdek meer
{{distance}} {{unit}}
vanaf jouw locatie

Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst presenteert de nieuwe voorstelling ZIEL, waarin het verlangen om voluit te leven leidend is. Met een ijzersterke, avontuurlijke groep dansers bestaande uit jong talent en bekende gezichten.  

In het nieuwste werk van Conny Janssen staan we midden in het leven, met alle onzekerheden en tegenstellingen die daar bij horen. Kunnen we het leven accepteren zonder verlamd te raken door de uitdagingen die voor ons liggen. Zijn we bereid risico's te nemen? Kunnen we ons ook comfortabel voelen als het leven zich niet naar onze voornemens en wensen plooit?

ZIEL is een ode aan het leven, met al zijn ups e…

Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst presenteert de nieuwe voorstelling ZIEL, waarin het verlangen om voluit te leven leidend is. Met een ijzersterke, avontuurlijke groep dansers bestaande uit jong talent en bekende gezichten.  

In het nieuwste werk van Conny Janssen staan we midden in het leven, met alle onzekerheden en tegenstellingen die daar bij horen. Kunnen we het leven accepteren zonder verlamd te raken door de uitdagingen die voor ons liggen. Zijn we bereid risico's te nemen? Kunnen we ons ook comfortabel voelen als het leven zich niet naar onze voornemens en wensen plooit?

ZIEL is een ode aan het leven, met al zijn ups en downs, zijn verrassingen en teleurstellingen. Van verstilde momenten tot uitbundige vieringen, van pijnlijke confrontaties tot hoopvolle verwachtingen. In ZIEL geven we uiting aan de drang vrij en onbezonnen te zijn, de luiken open te gooien en in het diepe te duiken, zonder angst of schroom. 
 

‘In haar voorstellingen herkennen we onszelf en de wil om contact te maken.  

Haar dans brengt werelden bij elkaar.’  
- Ahmed Aboutaleb

English version below:

In search of freedom, lightness, and unexpected encounters. What keeps us from embracing life and breaking through the restrictions we impose on ourselves and each other? 

The Rotterdam dance company Conny Janssen Danst is presenting their new show ZIEL, in which the desire to live life to the fullest takes central stage. With a strong, adventurous group of dancers consisting of both young talent and well-known faces.  

In Conny Janssen's latest production, we are enjoying life, with all its uncertainties and contradictions. Can we accept life as it is without becoming paralyzed by the challenges ahead of us. Are we willing to take risks? Can we be comfortable even when life does not conform to our intentions and desires? 

ZIEL is an ode to life, with all its ups and downs, its surprises, and disappointments. From tranquil moments to exuberant celebrations, from painful confrontations to hopeful expectations. In ZIEL, we express the urge to be free and reckless, to throw open the shutters, and dive into the deep end, without fear or trepidation. 

'In her shows, we recognize ourselves and the will to connect. 

Her dancing is bringing worlds together.' 

- Ahmed Aboutaleb 

ARTISTIEK TEAM

CHOREOGRAFIE Conny Janssen

DANSERS Adi Amit, Pedro Correia (stage), Pedro Ricardo Henry, Maud Huizing, Sara Mistrorigo (stage), Gaspar Ribeiro (stage), Mariko Shimoda, Yashasvi Shrotriya, Remy Tilburg, Carmine Vigliotti
MUZIEK Alessandro Cortini, Jóhann Jóhannson, Iggy Pop, Pan Sonic, Maartje Teussink e.a.

TONEELBEELD Thomas Rupert
VIDEO-ONTWERP Davide Bellotta,Thomas Rupert
VIDEO REALISATIE Davide Bellotta

LICHTONTWERP Remko van Wely

KOSTUUMONTWERP Babette van den Berg

DRAMATURGIE Judith Wendel

REPETITOR Yanaika Holle, Erik Spruijt 

In de buurt

Toon resultaten

Wanneer

  • Woensdag 17 januari 2024 20.15 - 21.30 uurInfo & Tickets
  • Voorstellingsdatum

Prijzen

  • € 25,00